• Óvodai nevelésünk a gyermek jogainak tiszteletben tartásával személyiségük teljes kibontakoztatására irányul.
  • A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - különleges védelemben részesítjük.
  • A gyermek nevelése elsősorban a szülők joga és kötelessége, ebben az óvodának kiegészítő szerepe van.
  • Az óvodapedagógust pedagógiai, fejlődéslélektani tudása és gyermekszeretete etikailag felelőssé teszi, hogy a gyermek megfelelő nevelése érdekében együttműködjön a szülővel és fejlődést elősegítő együttműködést kezdeményezzen.